HOME ::

serija 3 e30,e36,e46,e90,f30 , g20

serija 4 f32,f33,f36

serija 5 e34 , e39,e60,f10, G30

e38,e65, x1,x2, x3, x4, x5,X6

Distanceri za BMW serija 1 E81,E82.E87,E88

5x120 72.5 et42 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 1 E81,E82.E87,E88

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 2

F22,F45,F46

2014-

5x120

Distanceri za BMW serija 2 F22,F45,F46

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 3 E30

4X100 57.1 et35 srafovi-12x1.5

 

Distanceri za BMW serija 3 E30

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 3 E36

5x120 72.5 et47 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 3 E36

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 3 E46

5x120 72.5 et47 srafovi-12x1.5

 

Distanceri za BMW serija 3 E46

 

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 3 E90,E91,E92,E93

5x120 72.5 et34 srafovi-12x1.5

 

Distanceri za BMW serija 3 E90,E91,E92,E93

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 3 F30 F31

5x120

2011-

 

Distanceri za BMW serija 3 F30 F31

Distanceri za BMW serija 3 F30 5X120 20mm

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 5 E34

5x120 72.5 et20 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 5 E34

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 5 E39

5x120 74.1 et20 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 5 E39

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 5 E60,E61

2003-2010

5x120 72.5 et20 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 5 E60,E61

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 5 F10 F11

2011-

5x120 72.5 et30

 

Distanceri za BMW serija 5 F10 F11

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 6

E63/E64

2003-2010

5x120

Distanceri za BMW serija 6 E63/E64

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 6

F12/F13

2011-

5x120

Distanceri za BMW serija 6 f12/f13

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 7 E38

5x120 72.5 et20 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW serija 7 E38

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW serija 7 E65/E66/E67/E68

5x120

Distanceri za BMW serija 7 E65/E66/E67/E68

Distanceri za BMW serija 7 E65 5x120 20mm

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW X1

5x120 72.5 et34 srafovi-12x1.5

Distanceri felne za BMW X1

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW X3 2004-2010

5x120 72.5 et47 srafovi-12x1.5

Distanceri felne za BMW X3

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW X3 2011-

5x120 72.5 et48 srafovi-14x1.25

Distanceri za BMW X3

BMW x3 e83

BMW x3 f25

BMW x3 g01

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

kontaktirajte nas za ponudu

     

Distanceri za BMW Z3

5x120 72.5 et42 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW Z3

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu

Distanceri za BMW Z4

5x120 72.5 et42 srafovi-12x1.5

Distanceri za BMW Z4

Distanceri

5mm,15mm,

20mm,25mm,30mm.

Duzi srafovi- 2e komad

kontaktirajte nas za ponudu